1მ2 - 650 $ თეთრი კარკასი

საუკეთესო ხარისხი, ენერგოეფექტური კედლები

შეარჩიეთ ბინა

1 კვ.მ - 800 -900 $

გარემონტებული ბინები

შეარჩიეთ ბინა

თქვენი ოცნების სახლი

საუკეთესო ხარისხი, ენერგოეფექტური კედლები

შეარჩიეთ ბინა

ჩვენ შესახებ

შპს "ბილდ ჯორჯია" თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად: - ჯეროვნად ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს; - არ აქვს რაიმე სახის დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის, კერძო თუ იურიდიული პირების მიმართ; - არ აქვს საგადასახადო გირავნობა, იპოთეკა, ყადაღა/აკრძალვა, სასამართლო დავა; - კომპანიის ბალანსზე არსებული ქონება უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლოა; - მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანია მზადაა წარმოადგინოს მისი კუთ...

ვრცლად BuildGeo

ზოგიერთი საინტერესო ფაქტი

გაყიდული ბინა 35
დარჩენილი ბინები 5
დარჩა (თვე) 0

მიმდინარე პროექტები

image description

ჩვენი პარტნიორები