7 წლამდე შიდა განვადება

მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობის ბინებზე თვეში 250 $-დან

შეარჩიეთ ბინა

1 კვ.მ - 550 - 580 $

თანხის დაფარვა მშენებლობის დასრულებამდე

შეარჩიეთ ბინა

თქვენი ოცნების სახლი

ბინები ბარდება თეთრი კარკასის მდგომარეობაში

შეარჩიეთ ბინა

ჩვენ შესახებ

შპს "ბილდ ჯორჯია" თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად: - ჯეროვნად ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს; - არ აქვს რაიმე სახის დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის, კერძო თუ იურიდიული პირების მიმართ; - არ აქვს საგადასახადო გირავნობა, იპოთეკა, ყადაღა/აკრძალვა, სასამართლო დავა; - კომპანიის ბალანსზე არსებული ქონება უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლოა; - მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანია მზადაა წარმოადგინოს მისი კუთ...

ვრცლად BuildGeo

ზოგიერთი საინტერესო ფაქტი

გაყიდული ბინა 17
დარჩენილი ბინები 27
დარჩა (თვე) 1

მიმდინარე პროექტები

image description

ჩვენი პარტნიორები