image description
ლითონკონსტრუქცია-საწყობის მშენებლობა ორხევში
image description
ლითონკონსტრუქცია-საწყობის მშენებლობა ორხევში
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - ლითონკონსტრუქცია, შემინვა
image description
სასტუმრო ბიზნეს ცენტრი პეკინი პავლოვის კვეთაზე
image description
სასტუმრო ბიზნეს ცენტრი პეკინი პავლოვის კვეთაზე
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - ლითონკონსტრუქცია, შემინვა
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - ლითონკონსტრუქცია, შემინვა
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - ლითონკონსტრუქცია, შემინვა
image description
გურჯაანი - ლითონკონსტრუქცია - ღვინის ცისტერნების გადახურვა
image description
,,ევექსის“ დიაგნოსტიკური ცენტრი ქავთარაძეზე - ალუმინის და შუშის ფასადი
image description
,,ევექსის“ დიაგნოსტიკური ცენტრი ქავთარაძეზე - ალუმინის და შუშის ფასადი
image description
,,ევექსის“ დიაგნოსტიკური ცენტრი ქავთარაძეზე - ალუმინის და შუშის ფასადი
image description
თი-ბი-სი ბანკის ფოთის ფილიალი
image description
თი-ბი-სი ბანკის ფოთის ფილიალი
image description
თი-ბი-სი ბანკის ფოთის ფილიალი
image description
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი - ვაზისუბანი 1
image description
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი - ვაზისუბანი 2
image description
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი - ვაზისუბანი 2 A და B ბლოკები.
image description
სასტუმრო ბიზნეს ცენტრი პეკინი პავლოვის კვეთაზე
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - თანამედროვე შემინვა
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - თანამედროვე შემინვა
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - თანამედროვე შემინვა
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - თანამედროვე შემინვა
image description
სასტუმრო აბანოთუბანში - თანამედროვე შემინვა
image description
გურჯაანი - ლითონკონსტრუქცია - ღვინის ცისტერნების გადახურვა