ჩვენი სერვისები

რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობა

საკუთარი სახლები;
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები;
სამრეწველო შენობები;
ბიზნეს ცენტრები;
სასტუმროები;

და ნებისმიერი სირთულის კონსტრუქციის რკინა-ბეტონის შენობები.